Látogasd meg rendszeresen ezt az oldalt, hogy mindig naprakész legyél az aktuális rendeletekkel kapcsolatban!

 • 2016/799 EU rendelet – A menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és
  javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

  Megtekintés

 • 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet – A közúti szállítást végző járművek személyzete vezetési, és pihenőidő ellenőrzéséről 

  Megtekintés

 • 57/2007 (III.31) kormány rendelet – A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megszegésének megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről.

  Megtekintés

 • 24/2005 (IV.21) GKM rendelet – A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályáról.(KIVONAT)

  Megtekintés

 • 89/1988 (XII.20) MT rendelet –  A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról (kivonat)

  Megtekintés

 • 5/1990 (IV.12) KöHÉM rendelet – A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról (kivonat)

  Megtekintés

 • 1/1990 (IX.29) KVHM rendeletA gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

  Megtekintés

 • 561/2006/EK rendelet (2006.március 15.) – A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról , a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK Tanácsi rendelet módosításáról , valamint a 3820/85/EGK Tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésről

  Megtekintés

 • 2006/22/EK irányelv – A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK Tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK Tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

  Megtekintés

 • 35/2004 (III.30) GKM rendelet – A közúti gépjárművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.22.)KöHÉM rendelet módosításáról.

  Megtekintés

 • 1988. évi I. törvény – A közúti közlekedésről (kivonat)

  Megtekintés

 • 124/2005 (XII.29) GKM rendelet – A közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 1985. december20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról.

  Megtekintés

 • 2005. évi XI.törvény – A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény módosításáról.

  Megtekintés

 • 2001. évi IX.törvény –  A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai megállapodás(AETR)

  Megtekintés