Kedvezményezett neve:                                            TACHOTAX Műszeripari Kft.

A projekt címe:                                                           Infokommunikációs fejlesztés a TACHOTAX Kft.-nél

Szerződött támogatás összege:                                7 771 396 Ft

Támogatás mértéke:                                                   40 %

Kölcsön összege:                                                        9 714 245 Ft

Támogatói okirat hatályba lépése:                             2019.09.23.

Kölcsön mértéke:                                                         50 %

A projekt megvalósításának tényleges kezdete:       2019.05.02.

Projekt tervezett befejezési dátuma:                           2021.06.29.

Projekt azonosító száma:                                            GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01614

 

Projekt kedvezményezettjének és projekt tartalmának bemutatása: Tachotax Kft. a délalföldi régióban működő műszeripari vállalkozás. 1996 óta – a magyarországi kezdetektől kezdve – foglalkozunk tachográfok javításával, szerelésével, és végezzük illesztését, hitelesítést helyettesítő minősítését. Jelen projektben informatikai fejlesztést valósítunk meg (felhőalapú szolgáltatások bevezetését, illetve a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat, kötelező nyilvánosság megtételét, hardver eszközök beszerzését, kialakítását). A következő modulok kerülnek kialakításra: 1.: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció, 2.: Gyártás és termelésirányítási terület funkcionális specifikáció, 3.: Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális specifikáció, 4.: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció, 5.: Beszerzési, logisztikai terület funkcionális specifikáció, 6.: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikiáció, 7.: Pénzügyi, számviteli terület funkcionális specifikáció, 8.: Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális specifikáció, 9.: Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális specifikáció. Modulokhoz kapcsolódó szolgáltatások: testreszabás, bevezetés, migráció, oktatás. Továbbá vállalatirányítási rendszer bevezetésének megvalósításához kapcsolódó szakértői szolgáltatás, támogatás igénybevétele, amelyek: szervezet felmérési és fejlesztési szolgáltatás; folyamat felmérési és szervezési szolgáltatás; informatikai biztonság felmérési és fejlesztési szolgáltatás. A felhő alapú szolgáltatást támogató hardver eszközök beszerzését is tervezzük: 3 db (HP Prodest 400) számítógépet és 3 db monitor (HP Led 23,89″), továbbá a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának igénybevételét is meg fogjuk valósítani (C típusú tájékoztatási tábla készíttetése, szerkesztési szolgáltatás, weboldalunkon való információs blokk megjelentetése a projektről). Projekt tervezett időbeli ütemezése: 2019.05.01-2021.06.29.

A projekt jelenlegi állása: 2019.05.02-án szerződést kötöttünk a szállítónkkal, az informatikai rendszer, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan. Bevezetés, oktatás, testre szabása, adatmigráció után az Europroof ERP havi bérlete van folyamatban (2019.07.01-től). Időközben rész elszámolót is kezdeményeztünk (szolgáltatások, illetve az Europroof ERP 2019.07.01-2019.12.31 közötti időszakra). A projektben szereplő többi tétel megvalósítása, beszerzése folyamatban van.