Tachográf kártyatvékenységek áttekintése

A letöltött vezetői kártyán tárolt összes adata látható grafikus formában. (a kártya fájlban található napok mennyisége függ, a napi tevékenységek számától!)

1.sor -Szünet – min. 15 perc

Ebben a sorban zöld színnel látható minden pihenőidő, melynek időtartama a 15 percet eléri, vagy azt meghaladja. Szürkével, és magasabb oszlopmagasságal vannak megjelenítve a 15 perc minimális hosszt el nem érő pihenőidő, és az azon kívüli egyéb tevékenységek (vezetés, készenlét, és egyéb munka). A szürkeoszlopok alsó részén az adott oszlopban összesített összes tevékyenség időtartamát, az oszlop felső részén pedig az adott időszakba eső összeített vezetési időt olvashatjuk le.


2. sor 15+30 perc, min. 30 perc

A grafikon második sorában nyomonkövethető a 4,5 órás vezetési időhöz tartozó szünetek betartása. Zöld színnel vannak jelölve 30 percet elérő, vagy azt meghaladó ÉRVÉNYES szünetek.
Amennyiben a zöld sávban 30-44 perc közti időtartamot lát, az egy 15+30 perces osztott pihenő végét jelzi.

A szürke oszlopok az ezen pihenőidőkön kívüli tevékenyéségek (vezetés, készenlét, egyéb munka, és a 30 percet el nem érő, és nem érvényes pihenők) összesítését tartalmazzák, a felső részen az adott időtartam alatti vezetési idő összesítésével.

Megfigyelhető szabálytalanságok: 4,5 óra veztési idő túllépése

3. sor napi pihenők, min. 9 óra pihenőidő

A táblázat harmadik sorában a napi 9 órás, 3+9 órás, és 11 órás napi pihenők ciklusa ellenőrizhető. Ebben a sorban zöld színnel a minimum 9 órát elérő pihenőidők láthatóak. Az oszlopokban a 9 órát el nem érő pihenőidők, a vezetés, a készenlét és az egyéb munka összesítése látható). A ‘nem ismert tevékenységek (tevékenység nélküli) időszak feketével vannak jelölve.

Megfigyelhető szabálytalanságok: Napi pihenőidők elmulasztása, munkaidő túllépés

4. sor heti pihenőidő, min. 24 óra pihenőidő

A negyedik sorban zöld színnel vannak jelölve a 24 órát elérő, vagy azt meghaladó pihenőidők. A szürke oszlopok a 24 órát el nem érő pihenőidők, a készenlét, és az egyéb munka összesítése olvasható, az oszlopok felső részén a ciklushoz tartozó vezetési idők összesítésével.

Megfigyelhető szabálytalanságok: Rövidített heti pihenőidők (24 óra) elmulasztása

5. sor kétheti pihenőidő, min. 45 óra pihenőidő

Az ötödik sorban a 45 órás heti pihenők ciklusa követhető, zölddel vannak jelölve a 45 órát előrő pihenőidők, feketével a tevékenység nélküli időszak. A szürke oszlopok a 45 órát nem elérő pihenőidők, a készenlét, és az egyéb munka összesítése olvasható, az oszlpok felső részén a ciklushoz tartozó vezetési idők összesítésével.

Megfigyelhető szabálytalanságok:Heti pihenőidők (45 óra) elmulasztása

Fogalmak:

  1. Pihenőidő

Minden meg nem szakított időszak, mely során a gépjűrművezető szabadon rendelkezik az idejével.

  1. Napi pihenő

Minden előző napi, vagy heti pihenő után a gépjárművezetőnek minden újabb 24 órás ciklusban napi pihenőt kell tartnia. A rendszeres napi pihenő lehet csökkentett 9 órás napi pihenő (bármely két, heti pihenő közt legfeljebb három alkalommal) vagy 11 órás pihenő (kiváltható 3+9 órás napi pihenővel).

  1. Heti pihenő

Bármely két,egymást követő héten a gépjárművezetőnek tartania kell legalább egy rendszeres heti pihenőt (45 óra), és egy legalább egy csökkentett heti pihenőt (24 óra), vagy két rendszeres heti pihenőt.

  1. Tevékenység
  2. Nem ismert tevékenység (tevékenység nélkül)

Olyan időszak mely időszakban a tachográfba a vezetői kártya nem volt behelyezve, és kártyabehelyezéskor a hiányzó tevékenységekről a gépjűrművezető nem nyilatkozott.