Telephelyi ellenőrzések tapasztalatai (1)

Posted by:

Egy 10 járművel közúti fuvarozást végző vállalkozás keresett meg, miután kézhez vették a területileg illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű Főosztály előzetes értesítését telephelyi ellenőrzésről. Az értesítésben tájékoztatást adtak az ellenőrzés időpontjáról, időszakáról (fél évre visszamenőleg). Ilyenkor célszerű azonnal szakemberhez fordulni és nem halogatni a felkészülés megkezdését, hiszen van mit tenni, menteni a még menthetőt.

Vannak olyan kötelezettségek és előírások amik visszamenőleg nem pótolhatóak. Ezek közé tartozik például az előírt képesítések (érvényes fuvarozói engedély, PÁV) igazolása, továbbá a tachográf illesztési jegyzőkönyv, járművezetői kártyák letöltése, digitális tachográf adatletöltése, a kinyomatok a kihágás elkerülhetetlen okának az igazolására, hiányzó diagramtárcsák…

Vannak olyan kötelezettségek amik körültekintő utólagos ellenőrzéssel kijavíthatók, ilyen például a fuvarlevél/menetlevél pontos kitöltése. Figyelem minden hiányzó adatmező 10.000,-Ft bírságot von maga után.

Mivel a vonatkozó rendeletek közvetlenül nem írják elő bármiféle adatfeldolgozó szoftver használatát sokan nem is fordítanak gondot ennek használatára. A rendeletekből azonban indirekt módon mégis kiolvasható, hogy el kell végezni az adatfeldolgozást, mert ” a fuvarozó köteles ellenőrizni az utazó személyzet vezetési és pihenőidejét  és köteles intézkedni  annak betartására, sőt a fuvarfeladatot úgy kell megszervezni, hogy a vonatkozó rendeletek betarthatók legyenek.”

Korongos tachográfoknál még csak-csak megmagyarázható, hogy nagytapasztalatú szakmai vezető a cégben szemrevételezéssel ellenőrzi a rendeletek betartását, bár ne mondja nekem senki, hogy a rövidített heti pihenőidő visszapótlását a rövidítéstől számított 3. hét végéig kockás papíron pontosan követni lehet. Digitális tachográf adatai esetében szó sem lehet eszköz nélküli ellenőrzésről, hiszen itt az adatok nem láthatók közvetlenül azokat vizualizálni kell. Az adatmegjelenítés eszköze mindenképpen valamilyen hardver/szoftver eszköz.

Megfelelő adatfeldolgozó rendszer alkalmas a tachográf adatok, a járművezetői kártyák adatletöltésére és archiválására, ezt követően pedig a letöltött adatok feldolgozására. Külön érdemes hangsúlyt fektetni a diagramtárcsák adatfeldolgozására is, különösen abban az esetben, amikor a járművezetők úgynevezett vegyes üzemben korongos és digitális tachográfos járműveket is vezetnek. Az adatletöltés célszerűen a vállalkozás birtokában levő adatletöltő eszközzel végzendő járművezetői kártyák esetében kevesebb, mint 28 naponta, DTCO adatoknál kevesebb, mint 90 naponta. Az adatfeldolgozás elvégeztethető megbízás formájában is, azonban az áttekinthetőség és a naprakészség érdekében törekedni célszerű a fuvarozó vállalkozáson belüli feldolgozásra.

Azzal kapcsolatban, hogy “a fuvarfeladatot úgy kell megszervezni, hogy a vonatkozó rendeletek betarthatók legyenek” az ellenőrzés során kér(het)ik az un diszpozíciót. Ezt a rendelkezést a fuvarszervező szakmai vezető kell(ene) kiadja a járművezető(k) számára, melyben az indulás/érkezés a beiktatott pihenők,és az útvonal szerepel.

A vállalkozás-; a szakmai vezető(k)-; a telephelyengedély-; a járművek-; járművezetők iratainak és a fuvarokmányok, számlák, összekészítése után nekiugrottunk a tachográf által rögzített adatok feldolgozásához.

Az adatfeldolgozás az egyébként felkészült cégvezető számára megdöbbentő eredményt hozott, de erről majd a következő alkalommal…

Folytatás rövidesen. Addig kérem írják meg kérdéseiket , észrevételeiket a témánkkal kapcsolatban.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment